Yang disebut dengan rujuk ialah kembalinya relasi antara suami juga isteri usai suami menjatuhkan talak kepada isteri. Didalam Al Qur’an […]